Projecten

Projecten


Schilderwerk boerderij fam Anema Arum


Schilderwerk boerderij fam Schukken Hylaard


Schilderwerk woning Ried


Glas zetten boerderij Waaxens

Schilderwerk Uilenbord en schoorsteen Workum


Schilderwerk woning Harlingen


Binnen schilderwerk nieuwbouw woning Arum


Schilderwerk woning Leeuwarden


Schilderwerk woning Harlingen

 
Schilderwerk loods Westra Arum

 
Schilderwerk weegbrug bij loods Westra Arum


Schilderwerk kozijnen en deuren loods Westra in Oosterbierum


Sauswerk slaapkamer woning in Leeuwarden


Schilderwerk balken plafonds kamer en keuken  woning in Tjerkwerd


Vloeren verven Restaurant Nooitgedagt in Harlingen

Terug naar boven

                                                               Volg ons ook op facebook